زمان انتخاب واحد از تاریخ 17   لغایت 22  بهمن ماه- پذيرش از يكشنبه 22 بهمن ساعت 16 - شروع كلاسها از 23 بهمن ماه ساعت 8 صبح

دانشگاه فرهنگيان
 

************

 

تلفنخانه: 8783094

-----------------

آموزش: 8782820

-----------------

فناوري اطلاعات :

8760613

-----------------

فكس :

8760616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه مهم

 

اطلاعیه شروع ترم بهمن سال تحصیلی 92 91 ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته

 

 

بازديد رياست منطقه دو كشور از پرديس شهيد بهشتي خراسان رضوي

در اين بازديد كه با همراهي رياست پرديس شهيد بهشتي خراسان رضوي صورت گرفت، آقاي آرين منش از تمامي بخشهاي پرديس شهيد بهشتي بازديد و در جريان امور مربوط به هر بخش قرار گرفتند.

در حاشيه اين بازديد بهره برداري از نانوايي بازسازي شده پرديس شهيد بهشتي آغاز گرديد.

گفتني است اين نانوايي پس از بازسازي با پخت دو نوع نان پذيراي دانشجويان اين پرديس مي باشد.

 

 

مشاور فرهنگی دانشگاه فرهنگیان :  دانشگاه فرهنگیان باید مرجع علمی بین المللی تربیت معلم بر مبنای آموزه های اسلامی باشد.

 آرین منش، مشاور فرهنگی و رئیس منطقه 2 دانشگاه فرهنگیان در همایش روسای پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان در استانهای خراسان رضوی ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که در محل پردیس پسران شهید بهشتی مشهد تشکیل گردیده بود با تشریح چشم انداز و اهداف دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت فعالیت های دانشگاه در ابعاد آموزشی ، پژوهش و فرهنگی آغاز گردیده لکن تا رسیدن به وضعیت آرمانی و مطلوب هنوز فاصله فراوان است چرا که انتظار اینست که دانشگاه فرهنگیان به مرجع علمی بین المللی تربیت معلم بر مبنای آموزه های اسلامی تبدیل گردد.

لذا ارتقاء سطح علمی اساتید ، بازنگری محتوای درسی، توسعه امر پژوهش ، ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی ، کتابخانه ای و فناوری های نوین آموزشی از جمله زیر ساخت های مورد نیاز این دانشگاه است که زمینه های اولیه آن مهیا گردیده است.

  همایش مزبور با هدف تبادل نظر مدیران ، آماده سازی مراکز جهت آغاز نیمسال دوم تحصیلی 92-91  و ورود دانشجویان جدید به دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید.

 

 

 

برگزاري دوره آموزشي نرم افزار آموزش دانشگاه فرهنگيان - مرواريد

روز سه شنبه 19 ديماه دروه آموزشي نرم افزار آموزش دانشگاه فرهنگيان با شركت كارشناسان فناوري - آموزش و امتحانات پرديس ها و مراكز آموزش استان هاي خراسان رضوي - خراسان شمالي و خراسان جنوبي در پرديس شهيد بهشتي مشهد برگزار گرديد .

 

 

 

نمايشگاه حجاب و محرم

 

 

 

نتايج تقسيم و توزيع دانشجويان محترم رشته هاي مختلف در پرديس شهيد بهشتي

*  و دانشكده هاي مربوطه      *

ضمنا لازم است جهت كسب آگاهي از اطلاعيه هاي بعدي 28 ديماه به سايت محل تحصيل خود به شرح  ذيل مراجعه نماييد

1- سبزوار  www.tts.ac.ir

خيابان هويزه - چهار راه ولي عصر - 0571-2644107

2- نيشابور  www.tmdaneshvar.com

نيشابور - بلوار جمهوري اسلامي - مركز آموزش عالي دانشور -05512226068

3- تربت حيدريه  tbmtorbat.ir

تربت حيدريه - خيابان فردوسي - فردوسي جنوبي - فردوسي 59 تلفن : 5312274624

4- مشهد     tbm.ir   

آموزش   8782820

گزارش فعاليتهاي هفته پژوهش

 پرديس شهيد بهشتي

 

 

 

 

 

طراحي: فناوري اطلاعات پرديس شهيد بهشتي مشهد - بهمن دانشمند